Fundacja
Centrum ks. Jędrzeja Kitowicza
97-220 Rzeczyca,
ul. ks. Jędrzeja Kitowicza 17
tel.: (+48) 44 710 51 25
e-mail: fundacja@kitowicz.pl
KRS: 0000623207

Konto bankowe:
Bank Pekao SA
03 1240 1545 1111 0010 7455 6473

DRUK PRZELEWU

Rzeczyca, budynek dawnej organistówki z początku XX w.:
Rewitalizacja budynku zagrożonego katastrofą budowlaną -
etap III: strop żelbetonowy


Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Rzeczyca, dawna organistówka (XX w.):
odtworzenie komina, kroksztynów oraz lukarn, wymiana stropu,
prace budowlane przy ścianach
- etap III dofinansowano z środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Fundacja ENERGA
z siedzibą w Gdańsku
obdarowała Parafię Rzymskokatolicką
p.w. Św. Katarzyny w Rzeczycy
kwotą 45 000 złotych na:
prace zabezpieczające,
wzmacniające oraz konserwatorskie
w Parafii

"Zagospodarowanie terenu wokół Kościoła
p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy"
dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Wyszukaj

Licznik odwiedzin

3.png3.png0.png6.png7.png5.png
Dzisiaj184
Wczoraj214
Ostatni tydzień398
Ostatni miesiąc5793
Wszystkie330675

2
odwiedzających na stronie

wtorek, 23, lipiec 2019 22:19

Poświęcenie Banku Spółdzielczego w Rzeczycy. 30 stycznia 2008 roku

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
W. Na wieki wieków. Amen.

Przychodzę dzisiaj do Waszego banku z życzliwością, jaką Jezus Chrystus polecił swoim Apostołom nieść ludziom. Razem z Wami wszystkimi pragnę prosić dobrego Boga o błogosławieństwo dla nowej siedziby banku, przede wszystkim dla całej załogi tej placówki i wszystkich klientów.
Dobrze się stało, że władze banku zdecydowały się na przeniesienie siedziby w nowe miejsce. Pozytywnie odebrały to zwłaszcza osoby starsze i niepełnosprawne.
Błogosławieństwo pomieszczeń to nie tylko pokropienie ścian święconą wodą. Jest ono ukierunkowane na człowieka. Dlatego chciałbym, aby modlitwa objęła wszystkich pracujących w tej placówce i także ich przełożonego wyższego szczebla. Dyrekcji Banku i pracownicom rzeczyckiej Filii życzę samych dobrych i zadowolonych klientów.

Panie Jezu Chryste, Ty przyrzekłeś, że gdzie dwaj albo trzej zgromadzą się w imię Twoje, tam Ty będziesz pośród nich, zmiłuj sie nad nami.
W. Zmiłuj sie nad nami.
Chryste, Ty przez swoją mękę , krzyż i zmartwychwstanie uczyniłeś nas współmieszkańcami świętych i domownikami Boga, zmiłuj sie nad nami.
W. Zmiłuj sie nad nami.
Panie, Ty obiecałeś, że Twój Ojciec wysłucha każdą modlitwę zanoszona w imię Twoje, zmiłuj sie nad nami.
W. Zmiłuj sie nad nami.

Bracia i siostry, posłuchajcie słów Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki».
Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie.”

 

Wdzięczni Bogu za to, że pozwolił zbudować ten obiekt i pamiętając o naszym powołaniu do przebywania na wieki w Jego Domu, nie ręką ludzką uczynionym
Módlmy się słowami Modlitwy Pańskiej:
„ Ojcze Nasz…

Boże, Ty w planach swojej opatrzności darzysz błogosławieństwem każde ludzkie działanie, służące dobru człowieka.
Spraw, niech wszyscy, którzy w tym miejscu będą się zajmować sprawami bankowymi, wspierani Twoją pomocą , znajdą właściwe warunki i osiągną cele swojej pracy.
Błogosław wszystkich, którzy będą przychodzić do tych pomieszczeń. Niech sprawiedliwie i uczciwie będą realizować swoje działania.
Niech wszyscy przyczyniają się do wzrostu wspólnego dobra i do rozwoju doczesnej wspólnoty ludzi.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

W: Amen

 

Zakończenie obrzędu:
Niech Bóg was błogosławi i strzeże.
W: Amen
Bóg, dobry Ojciec, który nakazał, aby każdy człowiek miłował swojego bliźniego, niech łaskawie spogląda na was i na wszystkich, którzy tu będą przychodzić.
W: Amen.
Was wszystkich, tutaj zgromadzonych, niech błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, + i Duch Święty.
W: Amen.

 

 

Parafia p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy © 2019.  Wszystkie prawa zastrzeżone.