Fundacja
Centrum ks. Jędrzeja Kitowicza
97-220 Rzeczyca,
ul. ks. Jędrzeja Kitowicza 17
tel.: (+48) 44 710 51 25
e-mail: fundacja@kitowicz.pl
KRS: 0000623207

Konto bankowe Fundacji:

Bank PKO SA
03 1240 1545 1111 0011 3025 9111

 

2023 IX-XII dawna organistówka,
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego oraz logotypu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Rzeczyca, powstające muzeum ks. Jędrzeja Kitowicza - prace budowlano-wykończeniowe przy organistówce - etap II

  • koszt zadania 188.583,19 zł
  • dofinansowanie z MKiDN 150.000,00 zł

23.08.2023 r.


 

2021, Rzeczyca, dawna organistówka:

prace budowlane cokołu, wykończenie elewacji, podest wejściowy
- etap VI – dofinansowano ze środków budżetu państwa w kwocie

  • 85 000,00 zł w ramach programu „Ochrona zabytków”
  • oraz ze środków powiatu tomaszowskiego w kwocie 14 000,00

Zadanie polega na wykonaniu prac przy cokole na froncie,
odtworzeniu otworu wejściowego, wykończeniu i wzmocnieniu wejścia.

Obsługę dotacji zapewnia:
ORDO sp. z o.o.

Rzeczyca, powstające muzeum ks. Jędrzeja Kitowicza – prace budowlano -wykończeniowe przy organistówce:

  • wykonanie ścianek działowych wraz z izolacjami cieplnymi, przeciwwilgociowymi i przeciwdźwiękowymi,
  • montaż instalacji ogrzewania i chłodzenia,
  • montaż instalacji wentylacji.

Dofinansowano w kwocie 190.000,00 zł. (słownie sto dziewięćdziesiąt tysięcy zł.) ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Umowa z dnia 21.07.2022 r.


Witaj, Matko Pana,
Dziewico Maryjo, Królowo Różańca, Madonno Rzeczycka!
Błogosławiona Jesteś między niewiastami!
Ty jesteś obrazem Kościoła napełnionego blaskiem paschalnego światła.
Ty jesteś dumą naszego ludu i znakiem zwycięstwa nad złem.
Obietnico miłosiernej miłości Ojca,
Nauczycielko głoszenia Dobrej Nowiny,
Znaku płonącego ognia Ducha Świętego!
które Ojciec objawia maluczkim.
Okaż nam siłę Twej matczynej opieki.
Niech Twoje Niepokalane Serce,
będzie ucieczką grzeszników
i drogą, która prowadzi do Boga.
O, Madonno Rzeczycka
Zjednoczeni z braćmi i siostrami w wierze, nadziei i miłości,
Tobie się oddajemy.
Zjednoczeni z braćmi i siostrami, przez Ciebie, Bogu się poświęcamy.
Zanurzeni w blasku światła, które z Twoich rąk wypływa,
oddajemy cześć Bogu na wieki wieków.
Amen.


"Zagospodarowanie terenu wokół Kościoła
p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy"
dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Wyszukaj

Licznik odwiedzin

1.png0.png0.png0.png1.png9.png0.png
Dzisiaj355
Wczoraj515
Ostatni tydzień1593
Ostatni miesiąc13270
Wszystkie1000190

2
odwiedzających na stronie

czwartek, 30, listopad 2023 21:35

Prymicje ks. Marcina Kościechy 3 czerwca 2007

 

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego w Bazylice archikatedralnej w Warszawie wśród licznie przybyłych krewnych, przyjaciół, kapłanów i zaproszonych gości 21 diakonów przyjęło z rąk Księdza Arcybiskupa Kazimierza Nycza święcenia prezbiteratu. Po sześciu latach formacji nadszedł dzień na który czeka się z utęsknieniem. Nowo wyświęceni kapłani nie kryli radości, jaką przeżywali w tych najważniejszych chwilach w życiu. W znaku nałożenia rąk zostali włączeni w grono prezbiterów Kościoła Warszawskiego. Dziękując Bogu za łaskę powołania stanęli wraz z pasterzem diecezji, wychowawcami, profesorami seminarium i swoimi proboszczami przy ołtarzu Ofiary Chrystusa by jako Jego kapłani sprawować po raz pierwszy w życiu Eucharystię. Wśród neoprezbiterów był nasz parafianin ks. MARCIN KOŚCIECHA, który w dniu 3 czerwca 2007 roku w swoim kościele parafialnym św. Katarzyny w Rzeczycy odprawił Mszę świętą prymicyjną.

Dzień prymicji to święto i wielka radość całej wspólnoty parafialnej. Ksiądz Prymicjant na plebani ubrał się w szaty mszalne i w gronie rodziców, najbliższej rodziny, kapłanów, kleryków, przedstawicieli parafii, ministrantów procesyjnie w wieńcu niesionym przez dziewczynki pierwszokomunijne, przy dźwiękach radośnie grającej orkiestry parafialnej przeszedł do kościoła. Wcześniej w domu rodzinnym miało miejsce wzruszające i osobiste błogosławieństwo rodziców, które dla każdego kapłana w dniu jego prymicji jest niezwykle ważnym przeżyciem. Pierwszą Mszę świętą dla swoich parafian ks. Marcin odprawił w obecności ks. Proboszcza kanonika Henryka Linarcika, który pełnił funkcje manuduktora. Ks. Proboszcz w swoim powitalnym przemówieniu nawiązał do hasła I Kongresu Eucharystycznego Diecezji Łowickiej „Wytrwajcie w miłości mojej”. To kongresowe hasło jest również skierowane do kapłanów. Trwanie w miłości Chrystusa zyskuje w świetle kapłańskiego powołania swoje szczególne brzmienie. Kapłan głoszący Słowo Boże i uobecniający tajemnicę Boga w sakramentach jako pierwszy winien postawić sobie pytanie o trwanie w miłości Chrystusa. Jest to zadanie przed którym nie może on uciec i którego nie może nie słyszeć. Tylko wtedy, kiedy kapłan trwa w miłości Chrystusa jego życie staje się świadectwem wiary zdolnym przemieniać drugiego człowieka. Wyrażając radość z uroczystości prymicji życzył ks. Marcinowi, aby we wszystkim okazywał wzór dobrych uczynków własnym postępowaniem i był świadkiem i przykładem dla wiernych, których spotka na swojej kapłańskiej drodze.

Okolicznościowe kazanie wygłosił pochodzący z Rzeczycy ks. Piotr Żądło, proboszcz parafii św. Wawrzyńca w Sochaczewie. Na zakończenie Eucharystii Prymicjant podziękował Bogu za dar powołania, rodzicom za dar życia i wychowania, rodzeństwu za trwanie we wzajemnej miłości, księżom za wspieranie w drodze do kapłaństwa. Szczególne wyrazy wdzięczności ks. Marcin Kościecha skierował do całej parafii, która nie szczędziła serca i czasu, aby przygotować uroczystości prymicyjne. Następnie udzielił swojego prymicyjnego błogosławieństwa i podarował wiernym pamiątkowe obrazki.

Ks. Prymicjantowi życzymy wielu łask Bożych, niech Chrystus, który go wybrał na swojego kapłana błogosławi w pracy na Niwie Pańskiej.

 

Parafia p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy © 2023.  Wszystkie prawa zastrzeżone.