Fundacja
Centrum ks. Jędrzeja Kitowicza
97-220 Rzeczyca,
ul. ks. Jędrzeja Kitowicza 17
tel.: (+48) 44 710 51 25
e-mail: fundacja@kitowicz.pl
KRS: 0000623207

Konto bankowe Fundacji:

Bank PKO SA
03 1240 1545 1111 0011 3025 9111

 

2023 IX-XII dawna organistówka,
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego oraz logotypu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Rzeczyca, powstające muzeum ks. Jędrzeja Kitowicza - prace budowlano-wykończeniowe przy organistówce - etap II

  • koszt zadania 188.583,19 zł
  • dofinansowanie z MKiDN 150.000,00 zł

23.08.2023 r.


 

2021, Rzeczyca, dawna organistówka:

prace budowlane cokołu, wykończenie elewacji, podest wejściowy
- etap VI – dofinansowano ze środków budżetu państwa w kwocie

  • 85 000,00 zł w ramach programu „Ochrona zabytków”
  • oraz ze środków powiatu tomaszowskiego w kwocie 14 000,00

Zadanie polega na wykonaniu prac przy cokole na froncie,
odtworzeniu otworu wejściowego, wykończeniu i wzmocnieniu wejścia.

Obsługę dotacji zapewnia:
ORDO sp. z o.o.

Rzeczyca, powstające muzeum ks. Jędrzeja Kitowicza – prace budowlano -wykończeniowe przy organistówce:

  • wykonanie ścianek działowych wraz z izolacjami cieplnymi, przeciwwilgociowymi i przeciwdźwiękowymi,
  • montaż instalacji ogrzewania i chłodzenia,
  • montaż instalacji wentylacji.

Dofinansowano w kwocie 190.000,00 zł. (słownie sto dziewięćdziesiąt tysięcy zł.) ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Umowa z dnia 21.07.2022 r.


Witaj, Matko Pana,
Dziewico Maryjo, Królowo Różańca, Madonno Rzeczycka!
Błogosławiona Jesteś między niewiastami!
Ty jesteś obrazem Kościoła napełnionego blaskiem paschalnego światła.
Ty jesteś dumą naszego ludu i znakiem zwycięstwa nad złem.
Obietnico miłosiernej miłości Ojca,
Nauczycielko głoszenia Dobrej Nowiny,
Znaku płonącego ognia Ducha Świętego!
które Ojciec objawia maluczkim.
Okaż nam siłę Twej matczynej opieki.
Niech Twoje Niepokalane Serce,
będzie ucieczką grzeszników
i drogą, która prowadzi do Boga.
O, Madonno Rzeczycka
Zjednoczeni z braćmi i siostrami w wierze, nadziei i miłości,
Tobie się oddajemy.
Zjednoczeni z braćmi i siostrami, przez Ciebie, Bogu się poświęcamy.
Zanurzeni w blasku światła, które z Twoich rąk wypływa,
oddajemy cześć Bogu na wieki wieków.
Amen.


"Zagospodarowanie terenu wokół Kościoła
p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy"
dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Wyszukaj

Licznik odwiedzin

9.png7.png6.png4.png2.png8.png
Dzisiaj212
Wczoraj324
Ostatni tydzień536
Ostatni miesiąc826
Wszystkie976428

2
odwiedzających na stronie

wtorek, 03, październik 2023 13:41

Proweniencja portretu ks. Jędrzeja Kitowicza

Portret ks. Jędrzeja (1728-1804), kanonika kaliskiego, proboszcza rzeczyckiego, pamiętnikarza, wykonany ok. roku 1800, przez nieznanego malarza, olej na płótnie, wym.76 x 58,5 jest przechowywany w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie, kat. AU 7, kat. PAU 35, inw. Biblioteki 7 m-87.

Na odwrocie płótna napis atramentem: „Xiądz Andrzej Kitowicz Kanonik Kaliski” oraz naklejona kartka z życiorysem j. Kitowicza.

Proweniencja: Ofiarowany jako pamiątka rodzinna przez Pelagię z Dunin-Brzezińskich Morelowską w r. 1859 (Ks. Darów TNK poz. 350)

Pelagia z Dunin Brzezińskich Morelowska

Urodzona w 1810 roku, córka Wincentego Dunin-Brzezińskiego i Apolonii ze Skarbek-Białobrzeskich, była drugą żoną Jana Kantego Morelowskiego (1797-20 II 1871), syna Łukasza Stanisława i Marianny Zakliczanki. Pobrali się w 1842 roku w kościele Mariackim w Krakowie (nr aktu 35) i z małżeństwa tego urodziło się trzech synów: Stanisław Adam, Ludwik Jacek i Julian Feliks.

Portret Kitowicza był przechowywany przez Pelagię z domu Morelowskich jako pamiątka rodzinna. Jak wyjaśnia przekonująco Marian Morelowski, Makowska, żona Pawła Skarbek-Białobrzeskiego (starosty czernichowskiego, referendarza koronnego) – matka Apolonii ze Skarbek-Białobrzeskich, której z kolei córką była Pelagia-była siostrzenicą ks. Kitowicza. Czyli matka Makowskiej była Kitowiczówna z domu.

 

Jan Kanty Morelowski, urodzony w roku 1797 w Matkowicach w ziemi przemyskiej, osiadł w Krakowie, gdzie jako wielce zasłużony za czasów Rzeczypospolitej Krakowskiej profesor i pedagog, członek Towarzystwa Naukowego Krakowskiego ( późniejsza Akademia Umiejętności), dyrektor szkół wydziałowych i profesor Instytutu Technicznego, położył istotne zasługi na polu szkolnictwa i oświaty publicznej. Był też seniorem bursy akademickiej i wydał kilka podręczników szkolnych; władał biegle kilkoma językami. Jan Kanty był żonaty 1v. z Emilią Nowakowską (w r. 1832 w kościele Mariackim w Krakowie nr aktu 58) z której urodziła się mu córka Maria za Michałem Onyszkiewiczem.

Jan Kanty i Pelagia Morelowscy (zm. 1871 r.) pochowani są na cmentarzu Rakowickim w grobie rodzinnym kw. 20. Klepsydra Jana Kantego znajduje się w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie-sygnatura 2448 k.97

   

Zdjęcia "Portretu ks. Kitowicza" z Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie  przed konserwacją, po konserwacji i w trakcie wykonywania kopi dla mającego powstać w Rzeczycy Muzeum Ks. Jędrzeja Kitowicza, autora „Opisu obyczajów za panowania Augusta III”. Konserwacja dodała obrazowi głębi i przestrzenności. To efekt  prac konserwatorskich Pani Małgorzaty Chmielewskiej z Muzeum Narodowego Książąt  Czartoryskich z Krakowa. Ostatnie z załączonych zdjęć przedstawia kopię w trakcie malowania. W dolnej części na zdjęciu widać brązową zaprawę, analogiczną do zastosowanej w oryginale, charakterystyczną dla osiemnastowiecznego obrazu. W partii rękawa można jeszcze zobaczyć, widoczną na tym etapie pracy podmalówkę, wykonaną bielą. Konserwacja portretu i wykonanie kopi to inicjatywa ks. Henryka Linarcika, proboszcza Rzeczycy.

         
 

 

Bibliografia:

Stanisław Cyrankiewicz, Przewodnik po cmentarzach, s. 227

Anna Treiderowa, Kolekcja obrazów, rysunków i rzeźb PAU, „Rocznik Biblioteki PAN” R.18;1972,s.72

Tadeusz Mikulski, Do historii i źródeł Kitowicza, „Pamiętnik Literacki”, t.44; 1953, zesz.3-4, s. 30-72

Marian Morelowski, W sprawie pochodzenia Jędrzeja Kitowicza, „Pamiętnik Literacki”,t.44:1953, zesz.3-4, s.252-257

Uruski, Rodzina t. 11, Warszawa 1914, s. 265

 

Parafia p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy © 2023.  Wszystkie prawa zastrzeżone.