Fundacja
Centrum ks. Jędrzeja Kitowicza
97-220 Rzeczyca,
ul. ks. Jędrzeja Kitowicza 17
tel.: (+48) 44 710 51 25
e-mail: fundacja@kitowicz.pl
KRS: 0000623207

Konto bankowe:
Bank Pekao SA
03 1240 1545 1111 0010 7455 6473

DRUK PRZELEWU

Rzeczyca, budynek dawnej organistówki z początku XX w.:
Rewitalizacja budynku zagrożonego katastrofą budowlaną -
etap III: strop żelbetonowy


Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Rzeczyca, dawna organistówka (XX w.):
odtworzenie komina, kroksztynów oraz lukarn, wymiana stropu,
prace budowlane przy ścianach
- etap III dofinansowano z środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Fundacja ENERGA
z siedzibą w Gdańsku
obdarowała Parafię Rzymskokatolicką
p.w. Św. Katarzyny w Rzeczycy
kwotą 45 000 złotych na:
prace zabezpieczające,
wzmacniające oraz konserwatorskie
w Parafii

"Zagospodarowanie terenu wokół Kościoła
p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy"
dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Wyszukaj

Licznik odwiedzin

3.png0.png5.png2.png7.png4.png
Dzisiaj12
Wczoraj228
Ostatni tydzień12
Ostatni miesiąc4558
Wszystkie305274

2
odwiedzających na stronie

poniedziałek, 22, kwiecień 2019 02:40

Liturgia z Gościem Niedzielnym

 1. Nasze święto
  Pisząc list do wspólnoty w Koryncie, św. Paweł zapowiadał, że przybędzie tam na Paschę i pozostanie aż do Pięćdziesiątnicy.
 2. Świeckim okiem
  Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus. Kol 3,1
 3. Śmiercią zwyciężył śmierć!
  Słowa są bezradne wobec tego, co dokonało się „wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno”. Bóg rozerwał kajdany śmierci. Wyszedł z grobu. Odtąd jego uczniowie, przechodząc przez cmentarze świata, oznajmiali triumfalnie, że powstał z martwych Ten, który „został złożony w ofierze jako nasza Pascha” (1 Kor 5,7).
 4. Słowo namaszczone Duchem
  Słychać zewsząd narzekania na zbyt długie homilie w kościele. Jakiś synod diecezjalny przyjął za ideał kazanko 7-minutowe.
 5. Kropka nad „i”
  Łatwiej jest powiedzieć kazanie o krzyżu niż o zmartwychwstaniu.
 6. Świeckim okiem
  „Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!” Łk 22,42
 7. Kenoza Syna Bożego
  Święty Paweł napisał: ekenosen. To grecki czasownik kenoun w formie aorystu, który informuje, że czynność dokonała się jeden raz.
 8. Kto się przejmuje Jego losem?
  Najpiękniejszy z synów ludzkich, Syn Tego, którego imienia Izrael nie odważa się wymawiać i który stwarzał wszechświat Słowem, „ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi” (Flp 2,7). „Nie miał wdzięku ani blasku, aby na Niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał”. Tak prorokował o Mesjaszu Izajasz. Miłość w czystej postacI.
 9. Miłość niekochana
  Slogan reklamowy wymyślony przez Melchiora Wańkowicza brzmiał: „Cukier krzepi”.
 10. Otrzyj łzy
  Jak wiele duchowych decyzji podejmujemy w mroku, po omacku, mając jedynie Jego słowo. Wiele Bożych dzieł nie zaczyna się sielankowo. „Ci, którzy we łzach sieją, żąć będą w radości. Idą i płaczą, niosąc ziarno na zasiew, lecz powrócą z radością, niosąc swoje snopy” (Ps 126,5-6). W samym środku Wielkiego Postu Kościół zaprasza nas do radości. Do proroczego zachwytu nad Tym, który śmiercią zwyciężył śmierć.
Parafia p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy © 2019.  Wszystkie prawa zastrzeżone.