Fundacja
Centrum ks. Jędrzeja Kitowicza
97-220 Rzeczyca,
ul. ks. Jędrzeja Kitowicza 17
tel.: (+48) 44 710 51 25
e-mail: fundacja@kitowicz.pl
KRS: 0000623207

Konto bankowe:
Bank Pekao SA
03 1240 1545 1111 0010 7455 6473

DRUK PRZELEWU

Dofinansowanie zadania pn. Rzeczyca, dawna organistówka: prace budowlane – etap IV (pokrycie dachu, izolacje, schody, tynki, wylewki, elewacja, opaska, podest wejściowy).

Witaj, Matko Pana,
Dziewico Maryjo, Królowo Różańca, Madonno Rzeczycka!
Błogosławiona Jesteś między niewiastami!
Ty jesteś obrazem Kościoła napełnionego blaskiem paschalnego światła.
Ty jesteś dumą naszego ludu i znakiem zwycięstwa nad złem.
Obietnico miłosiernej miłości Ojca,
Nauczycielko głoszenia Dobrej Nowiny,
Znaku płonącego ognia Ducha Świętego!
które Ojciec objawia maluczkim.
Okaż nam siłę Twej matczynej opieki.
Niech Twoje Niepokalane Serce,
będzie ucieczką grzeszników
i drogą, która prowadzi do Boga.
O, Madonno Rzeczycka
Zjednoczeni z braćmi i siostrami w wierze, nadziei i miłości,
Tobie się oddajemy.
Zjednoczeni z braćmi i siostrami, przez Ciebie, Bogu się poświęcamy.
Zanurzeni w blasku światła, które z Twoich rąk wypływa,
oddajemy cześć Bogu na wieki wieków.
Amen.


"Zagospodarowanie terenu wokół Kościoła
p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy"
dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Wyszukaj

Licznik odwiedzin

4.png5.png2.png4.png9.png8.png
Dzisiaj548
Wczoraj824
Ostatni tydzień548
Ostatni miesiąc16540
Wszystkie452498

9
odwiedzających na stronie

poniedziałek, 25, maj 2020 16:33

Liturgia z Gościem Niedzielnym

 1. Posłanie przed rozstaniem
  „A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili”. Apostołowie wątpili, a jednocześnie oddali Mu pokłon.
 2. W Jeruzalem
  Stolica i święte miasto Izraelitów, a po nich uczniów Chrystusa, posiada w Nowym Testamencie dwie greckie nazwy: Ierosoluma – Jerozolima, i Ierousalem – Jeruzalem.
 3. Tą samą potężną siłą
  Stary apostoł Paweł pisze list do rozwiniętej wspólnoty chrześcijan w Efezie, czując potrzebę pogłębienia jej wiary i zakorzenienia w relacji z Chrystusem.
 4. Wszelka władza
  Tuż przed wniebowstąpieniem nakazał uczniom: „Idźcie!”. Kogo wysłał? Tych, którzy wątpili. Ruszyli na cały świat, by „czynić uczniów”, bo Jezus podszedł do nich i uspokoił słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi (Mt 28,19).
 5. Bez Boga jesteśmy sierotami
  „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania”. To zdanie przypomina rozmowę Jezusa z młodzieńcem, który pytał, co ma czynić, aby osiągnąć życie wieczne.
 6. Nie jesteś sierotą
  Wśród 99 imion/atrybutów Allaha, które wymienia islam, nie ma określenia „ojciec” . To chrześcijanie wyznają wiarę „w Boga Ojca Wszechmogącego”. Jezus przyszedł po to, by objawić serce Ojca. Obiecuje, że nie zostawi nas sierotami. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. J 14,20
 7. Obrona chrześcijanina
  Jak chrześcijanin może się bronić wobec tych, którzy go atakują i mu zagrażają?
 8. Zmienił bieg Kościoła
  W pierwotnym Kościele formowały się doktryna oraz praktyka codziennego życia uczniów Chrystusa, coś, co możemy dziś nazywać etyką i moralnością chrześcijańską.
 9. Nowość zanurzona w tradycji
  Jest w czytanym dziś fragmencie Dziejów Apostolskich jakiś nastrój oficjalnej powagi. Nieprzypadkowo – zwracają uwagę bibliści.
 10. Król na kolanach
  To sługa powinien myć nogi biesiadnikom. To służący ma krzątać się wokół stołu. Jezus jest niezwykłym królem. Panuje – służąc. Zapowiada, że w niebie „będzie nam usługiwał”, że idzie „przygotować nam miejsce”. Obiecuje: gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie J 14,3
Parafia p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy © 2020.  Wszystkie prawa zastrzeżone.