Fundacja
Centrum ks. Jędrzeja Kitowicza
97-220 Rzeczyca,
ul. ks. Jędrzeja Kitowicza 17
tel.: (+48) 44 710 51 25
e-mail: fundacja@kitowicz.pl
KRS: 0000623207

Konto bankowe Fundacji:

Bank PKO SA
03 1240 1545 1111 0011 3025 9111

 

2023 IX-XII dawna organistówka,
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego oraz logotypu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Rzeczyca, powstające muzeum ks. Jędrzeja Kitowicza - prace budowlano-wykończeniowe przy organistówce - etap II

 • koszt zadania 188.583,19 zł
 • dofinansowanie z MKiDN 150.000,00 zł

23.08.2023 r.


 

2021, Rzeczyca, dawna organistówka:

prace budowlane cokołu, wykończenie elewacji, podest wejściowy
- etap VI – dofinansowano ze środków budżetu państwa w kwocie

 • 85 000,00 zł w ramach programu „Ochrona zabytków”
 • oraz ze środków powiatu tomaszowskiego w kwocie 14 000,00

Zadanie polega na wykonaniu prac przy cokole na froncie,
odtworzeniu otworu wejściowego, wykończeniu i wzmocnieniu wejścia.

Obsługę dotacji zapewnia:
ORDO sp. z o.o.

Rzeczyca, powstające muzeum ks. Jędrzeja Kitowicza – prace budowlano -wykończeniowe przy organistówce:

 • wykonanie ścianek działowych wraz z izolacjami cieplnymi, przeciwwilgociowymi i przeciwdźwiękowymi,
 • montaż instalacji ogrzewania i chłodzenia,
 • montaż instalacji wentylacji.

Dofinansowano w kwocie 190.000,00 zł. (słownie sto dziewięćdziesiąt tysięcy zł.) ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Umowa z dnia 21.07.2022 r.


Witaj, Matko Pana,
Dziewico Maryjo, Królowo Różańca, Madonno Rzeczycka!
Błogosławiona Jesteś między niewiastami!
Ty jesteś obrazem Kościoła napełnionego blaskiem paschalnego światła.
Ty jesteś dumą naszego ludu i znakiem zwycięstwa nad złem.
Obietnico miłosiernej miłości Ojca,
Nauczycielko głoszenia Dobrej Nowiny,
Znaku płonącego ognia Ducha Świętego!
które Ojciec objawia maluczkim.
Okaż nam siłę Twej matczynej opieki.
Niech Twoje Niepokalane Serce,
będzie ucieczką grzeszników
i drogą, która prowadzi do Boga.
O, Madonno Rzeczycka
Zjednoczeni z braćmi i siostrami w wierze, nadziei i miłości,
Tobie się oddajemy.
Zjednoczeni z braćmi i siostrami, przez Ciebie, Bogu się poświęcamy.
Zanurzeni w blasku światła, które z Twoich rąk wypływa,
oddajemy cześć Bogu na wieki wieków.
Amen.


"Zagospodarowanie terenu wokół Kościoła
p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy"
dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Wyszukaj

Licznik odwiedzin

1.png0.png8.png8.png0.png7.png7.png
Dzisiaj199
Wczoraj494
Ostatni tydzień2349
Ostatni miesiąc10680
Wszystkie1088077

3
odwiedzających na stronie

piątek, 21, czerwiec 2024 09:44

Kancelaria parafialna

KANCELARIA PARAFIALNA

czynna w

poniedziałek - godz. 16.00 – 17.00

wtorek – nieczynna

środa – godz. 19.00 – 20.00

czwartek – godz. 8.30 – 9.30

piątek – godz. 8.30 – 9.30

sobota, niedziele i uroczystości – nieczynna

w pilnych sprawach proszę dzwonić: tel. 447 105 125  lub 570 774 907

Adres parafii:

Parafia Rzymskokatolicka
pw Św. Katarzyny Aleksandryjskiej
ul. Kitowicza 17
97-220 Rzeczyca

Konto bankowe Parafii:
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Rzeczycy
60 8985 0004 0020 0214 8311 0001

 


 

MAŁŻEŃSTWO

 

Gdy już zdecydowaliście, że chcecie iść przez życie razem...
i z nikim innym, tylko ze sobą...

Od 15.XI.1998 r. w związku z postanowieniami art. 10 Konkordatu i po uchwaleniu odpowiednich zmian w ustawodawstwie polskim, zaistniała w Polsce instytucja małżeństwa konkordatowego, a więc małżeństwa kanonicznego, które - po spełnieniu odpowiednich warunków - będzie pociągało za sobą również skutki przewidziane w prawie polskim.

W praktyce duszpasterskiej oznacza ona, że zasadniczo wszystkie małżeństwa kościelne winny mieć gwarantowane skutki cywilne, przewidziane prawem polskim. Może się to dokonać w dwojaki sposób:

a) poprzez zawarcie małżeństwa konkordatowego

b) poprzez uprzednie zawarcie małżeństwa cywilnego wobec kierownika urzędu stanu cywilnego, a następnie małżeństwa kanonicznego (w takim przypadku w urzędach parafialnych należy stosować dotychczasową procedurę i formalności wymagane do zawarcia małżeństwa).

Jeżeli nupturienci nie zawarli małżeństwa cywilnego, a chcą zawrzeć małżeństwo kanoniczne bez skutków cywilnych, sprawę należy przedstawić Ordynariuszowi miejsca, podając powody takiej decyzji nupturientów, celem uzyskania stosownej zgody.

Podobnie należy postąpić, jeżeli narzeczeni przyrzekają, że skutki cywilne dla swojego małżeństwa kanonicznego chcą uzyskać przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego dopiero po zawarciu małżeństwa w Kościele.

1. Zapowiedzi ślubu

3 miesiące (najpóźniej 1 miesiąc) przed planowanym terminem ślubu (datę i godzinę warto zarezerwować nawet wcześniej).

Jest to czas sprawdzania, czy małżeństwo może być ważnie zawarte, czy nie ma żadnych przeszkód nieusuwalnych.

Gdyby były usuwalne, należy je w tym czasie usunąć.

 

Przychodząc do kancelarii trzeba przynieść ze sobą:

 • dowody osobiste,
 • dokumenty konkordatowe z USC (ważne są 3 miesiące, od dnia wystawienia i mają wpisany termin upływu ich ważności w specjalnej rubryce. Nie można załatwiać w kancelarii parafialnej formalności związanych z małżeństwem konkordatowym, jeżeli termin ważności zaświadczenia już upłynął).
 • metryki chrztu do ślubu z parafii chrztu (ważne są 6 miesięcy),
 • świadectwa bierzmowania (jeżeli nie ma adnotacji o bierzmowaniu na metryce chrztu),
 • świadectwa ukończenia katechezy przygotowującej do małżeństwa,
 • wdowcy - zaświadczenie o śmierci współmałżonka z parafii, w której odbył się pogrzeb.

2. Spisanie aktu ślubu

Narzeczeni zgłaszają się w tygodniu przed ślubem celem spisania aktu małżeństwa.

Dokumenty:

 • zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach w innej parafii,
 • dane personalne świadków ślubu (imię, nazwisko, wiek oraz dokładny adres).

 


 

CHRZEST DZIECKA

 

Gdy chcesz, aby twoje dziecko wzrastało w łasce uświęcającej i miało udział w owocach Tajemnicy Zbawienia poproś o chrzest.

Chrzest może być podczas Mszy św. o godz. 11,30 w 2 niedzielę miesiąca.

Jedno z rodziców musi przyjść do kancelarii parafii (najlepiej od poniedziałku do piątku przed niedzielą, w którą ma być chrzest).

Trzeba przynieść ze sobą:

 • odpis aktu urodzenia dziecka z USC,
 • jeśli ślub rodziców dziecka był w innej parafii, potrzebne jest zaświadczenie z tamtej parafii,
 • zaświadczenia z parafii chrzestnych (jeśli nie są z naszej), że mogą być chrzestnymi (nie można wybierać na chrzestnych osób, które oddaliły się od Kościoła i same nie przystępują do spowiedzi i Komunii św.)

W dniu uroczystości prosimy o przybycie odpowiednio wcześniej przed rozpoczęciem Mszy św. i jeśli chrzestni nie podpisali dokumentów wcześniej, mogą to uczynić w zakrystii.

Gdyby w czasie uroczystości dziecko płakało, można wyjść do zakrystii, by spokojnie zaradzić przyczynie płaczu.

 


 

POGRZEB

 

Gdy umiera ktoś bliski...

Dokumenty:

 • karta zgonu od lekarza,
 • akt zgonu z USC,
 • informacja o przyjmowanych przed śmiercią sakramentach.

 

 


Parafia p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy © 2024.  Wszystkie prawa zastrzeżone.