Fundacja
Centrum ks. Jędrzeja Kitowicza
97-220 Rzeczyca,
ul. ks. Jędrzeja Kitowicza 17
tel.: (+48) 44 710 51 25
e-mail: fundacja@kitowicz.pl
KRS: 0000623207

Konto bankowe:
Bank Pekao SA
03 1240 1545 1111 0010 7455 6473

DRUK PRZELEWU

Rzeczyca, budynek dawnej organistówki z początku XX w.:
Rewitalizacja budynku zagrożonego katastrofą budowlaną -
etap III: strop żelbetonowy


Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Rzeczyca, dawna organistówka (XX w.):
odtworzenie komina, kroksztynów oraz lukarn, wymiana stropu,
prace budowlane przy ścianach
- etap III dofinansowano z środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Fundacja ENERGA
z siedzibą w Gdańsku
obdarowała Parafię Rzymskokatolicką
p.w. Św. Katarzyny w Rzeczycy
kwotą 45 000 złotych na:
prace zabezpieczające,
wzmacniające oraz konserwatorskie
w Parafii

"Zagospodarowanie terenu wokół Kościoła
p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy"
dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Wyszukaj

Licznik odwiedzin

3.png3.png5.png7.png5.png6.png
Dzisiaj227
Wczoraj202
Ostatni tydzień1480
Ostatni miesiąc3793
Wszystkie335756

5
odwiedzających na stronie

niedziela, 18, sierpień 2019 21:29

Domowy Kościół

Domowy Kościół jest integralną częścią Ruchu Światło-Życie przeznaczoną dla małżeństw. Jest to owoc poszukiwań Założyciela - ks. Franciszka Blachnickiego formacji dla chrześcijan realizujących swe powołanie w małżeństwie. Gdy rozrosły się oazy dla dzieci i młodzieży Założyciel szybko odkrył naglącą potrzebę opracowania takiej formacji, która co do formy, treści i duchowości odpowiadałaby potrzebom i możliwościom rodzin. Po spotkaniu z ruchem „Equipes Notre Dame” ks. Franciszek odkrył zbieżność celów i metod. Tam spotkał to, co można nazwać „duchowością małżeńską”. Wykorzystał zatem to doświadczenie przeszczepiając je i dostosowując do gruntu Polskiego. W ten sposób w 1973 r. po raz pierwszy w Krościenku przeżyły swe 15-dniowe rekolekcje małżeństwa.

Liczne małżeństwa, które od tego czasu zaangażowały się w Domowy Kościół zostały pociągnięte przez cele takie jak:

- dowartościowanie miłości małżeńskiej, której źródłem jest miłość Boża:
„Chrystus Pan szczodrze błogosławił tę miłość wielokształtną, która powstała z Bożego źródła Miłości i została ustanowiona na obraz Jego ks. Blachnicki z Karolem Wojtyłąjedności z Kościołem. Jak bowiem niegdyś Bóg wyszedł naprzeciw swojemu ludowi z przymierzem miłości i wierności, tak teraz Zbawca ludzi i Oblubieniec Kościoła wychodzi naprzeciw chrześcijańskich małżonków przez sakrament małżeństwa. I pozostaje z nimi nadal po to, aby tak, jak On umiłował Kościół i wydał zań Siebie samego, również małżonkowie przez obopólne oddanie się sobie, miłowali się wzajemnie w trwałej wierności. Prawdziwa miłość małżeńska włącza się w Miłość Bożą, a kierowana jest oraz doznaje wzbogacenia przez odkupieńczą moc Chrystusa” /KDK 48 /.

- pojęcie rodziny jako Kościoła domowego /ecclesioli/:
„Rodzina jako taka otrzymała od Boga posłannictwo, by stać się pierwsza żywotną komórką społeczeństwa. i wypełnia ona to posłannictwo, jeżeli przez wzajemną miłość swych członków i przez modlitwę wspólnie zanoszoną do Boga, okaże się niejako domowym sanktuarium Kościoła; jeżeli cała rodzina włączy się w kult liturgiczny; jeżeli wreszcie rodzina świadczyć będzie miłosierdzie i popierać sprawiedliwość oraz inne dobre uczynki, służące wszystkim braciom, znajdującym się w potrzebie” /DA 11/.

- pojęcie rodziny jako katechumenatu:
„Z małżeństwa chrześcijańskiego bowiem wywodzi się rodzina, a w niej rodzą się nowi obywatele społeczności ludzkiej, którzy dzięki łasce Ducha Świętego stają się przez Chrystusa synami Bożymi, aby Lud Boży trwał przez wieki. W tym domowym niejako Kościele rodzice przy pomocy słowa i przykładu powinni być dla swych dzieci pierwszymi zwiastunami wiary” /KK 11/.

- pojęcie rodziny jako wspólnoty, która służy wspólnocie lokalnej /parafii/ i czuje się za nią odpowiedzialna:
„W ten sposób rodzina ma się stać żywa komórką w organizmie Kościoła lokalnego /parafii/, który z kolei jest znakiem powszechnego Kościoła Chrystusowego, który jest prawdziwie obecny we wszystkich prawowitych zrzeszeniach wiernych” /KK 26/.
Cele te, jak widać z licznych cytatów, są ukonkretnieniem soborowej wizji małżeństwa i rodziny.

W naszej diecezji łowickiej działają 22 kręgi Domowego Kościoła w 4 rejonach. Parą Diecezjalną są państwo Widulińscy z Lubochni. Funkcję Pary Rejonowej pełnią obecnie państwo Wulsowie ze Spały. W naszej parafii działa 1 krąg Domowego Kościoła, w skład którego wchodzą 4 pary małżeńskie (do jednego kręgu może należeć od 4 do 6 małżeństw).

Każdy krąg spotyka się raz w miesiącu w domu którejś z par. Spotkania w kręgu DK ubogacają małżonków, pomagają budować jedność, wychowywać dzieci w duchu chrześcijańskim.

 

Parafia p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy © 2019.  Wszystkie prawa zastrzeżone.