Fundacja
Centrum ks. Jędrzeja Kitowicza
97-220 Rzeczyca,
ul. ks. Jędrzeja Kitowicza 17
tel.: (+48) 44 710 51 25
e-mail: fundacja@kitowicz.pl
KRS: 0000623207

Konto bankowe Fundacji:

Bank PKO SA
03 1240 1545 1111 0011 3025 9111

 

2023 IX-XII dawna organistówka,
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego oraz logotypu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Rzeczyca, powstające muzeum ks. Jędrzeja Kitowicza - prace budowlano-wykończeniowe przy organistówce - etap II

  • koszt zadania 188.583,19 zł
  • dofinansowanie z MKiDN 150.000,00 zł

23.08.2023 r.


 

2021, Rzeczyca, dawna organistówka:

prace budowlane cokołu, wykończenie elewacji, podest wejściowy
- etap VI – dofinansowano ze środków budżetu państwa w kwocie

  • 85 000,00 zł w ramach programu „Ochrona zabytków”
  • oraz ze środków powiatu tomaszowskiego w kwocie 14 000,00

Zadanie polega na wykonaniu prac przy cokole na froncie,
odtworzeniu otworu wejściowego, wykończeniu i wzmocnieniu wejścia.

Obsługę dotacji zapewnia:
ORDO sp. z o.o.

Rzeczyca, powstające muzeum ks. Jędrzeja Kitowicza – prace budowlano -wykończeniowe przy organistówce:

  • wykonanie ścianek działowych wraz z izolacjami cieplnymi, przeciwwilgociowymi i przeciwdźwiękowymi,
  • montaż instalacji ogrzewania i chłodzenia,
  • montaż instalacji wentylacji.

Dofinansowano w kwocie 190.000,00 zł. (słownie sto dziewięćdziesiąt tysięcy zł.) ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Umowa z dnia 21.07.2022 r.


Witaj, Matko Pana,
Dziewico Maryjo, Królowo Różańca, Madonno Rzeczycka!
Błogosławiona Jesteś między niewiastami!
Ty jesteś obrazem Kościoła napełnionego blaskiem paschalnego światła.
Ty jesteś dumą naszego ludu i znakiem zwycięstwa nad złem.
Obietnico miłosiernej miłości Ojca,
Nauczycielko głoszenia Dobrej Nowiny,
Znaku płonącego ognia Ducha Świętego!
które Ojciec objawia maluczkim.
Okaż nam siłę Twej matczynej opieki.
Niech Twoje Niepokalane Serce,
będzie ucieczką grzeszników
i drogą, która prowadzi do Boga.
O, Madonno Rzeczycka
Zjednoczeni z braćmi i siostrami w wierze, nadziei i miłości,
Tobie się oddajemy.
Zjednoczeni z braćmi i siostrami, przez Ciebie, Bogu się poświęcamy.
Zanurzeni w blasku światła, które z Twoich rąk wypływa,
oddajemy cześć Bogu na wieki wieków.
Amen.


"Zagospodarowanie terenu wokół Kościoła
p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy"
dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Wyszukaj

Licznik odwiedzin

9.png7.png6.png4.png1.png2.png
Dzisiaj196
Wczoraj324
Ostatni tydzień520
Ostatni miesiąc810
Wszystkie976412

5
odwiedzających na stronie

wtorek, 03, październik 2023 12:33

Rekolekcje wielkopostne 2008 17-20 lutego 2008

 

W II Niedziele Wielkiego Postu 17 lutego 2008 roku rozpoczęły się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. Nauki głosił ks. Ryszard Górowski z Rzymu, wieloletni misjonarz w Rwandzie i Kamerunie, a obecnie Postulator Generalny Misji. Rekolekcjonista mówiąc o wierze, nadziei i miłości wielokrotnie odwoływał się w głoszonych kazaniach do osobistych przeżyć i doświadczeń z afrykańskich misji. W ostatnim dniu rekolekcji 20 lutego podczas Mszy świętej o godz. 12.00 ks. Wojciech Skóra, postulator procesu beatyfikacyjnego przekazał parafii relikwiarz błogosławionego o. Stanisława Papczyńskiego.

Lubocz

 

Rekolekcje

Ks. Ryszard Górowski

Ksiądz Ryszard Górowski urodził się 13 grudnia 1957 r. W miejscowości Baborów w diecezji opolskiej. Ukończył szkołę podstawową i średnią, odbył służbę wojskową, pracował w kopalni węgla na Śląsku, gdzie Bóg obdarzył go łaską powołania do Zgromadzenia Księży Marianów. Dnia 7 września 1982 r. Rozpoczął mariański nowicjat w Skórcu koło Siedlec zakończony złożeniem pierwszej profesji w dniu 8 września 1983 r. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Mariańskim Domu Studiów w Lublinie w latach 1983-1988. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uzyskał stopień magistra historii Kościoła. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 marca 1989 r. W katedrze lubelskiej. Na własna prośbę został skierowany do Belgii w celu przygotowania się do pracy misyjnej w Afryce w Rwandzie. 25 sierpnia 1990 roku stanął na ziemi afrykańskiej i po kursie języka miejscowego oraz stażu duszpasterskim w parafiach misyjnych pod kierunkiem doświadczonych misjonarzy z różnych krajów rozpoczął posługę ewangelizacyjną w mariańskiej parafii w MWANGE.

W 1992 r. Został radnym i ekonomem domu misyjnego, w następnym zaś roku-proboszczem parafii w Mwange. Funkcje tę pełnił do 27 czerwca 1998 r., to znaczy do opuszczenia Rwandy. W tym okresie ksiądz Ryszard zajął się, jako proboszcz, intensywną pomocą ludziom pozbawionym dachu nad głową, sierotom i półsierotom oraz czuwał nad ożywieniem życia religijnego i duchowego parafian. Pomagał uciekinierom z innych parafii. Organizował spotkania grup modlitewnych, chórów, ministrantów, lektorów, grup dziewcząt, które myślą o życiu zakonnym. Stworzył kursy szycia i haftu dla kobiet, dla mężczyzn zaś kursy krawiectwa, murarstwa, stolarstwa i innych zawodów. Pomagał w opłatach za szkołę dzieciom i młodzieży szkół średnich. Rozpoczął także budowę dużego kościoła w Mwange, przy której zatrudnił dużą grupę mężczyzn z parafii. Niestety wybuch wojny domowej przerwał budowę. Z powodu bratobójczych walk na terenie misji w Mwange, wyjechał z Rwandy w czerwcu 1988 r. do Francji, gdzie pomagał w duszpasterstwie pod Paryżem a w październiku 1999 r. udał się do Kamerunu, gdzie został proboszczem katedry w DOUME – stolicy diecezji. W 2002 roku księża marianie objęli misję w ATOKU w diecezji ABONG MBANG.

Tutaj został gruntownie odremontowany zniszczony kościół i wybudowano niezbędne budynki dla potrzeb duszpasterskich. Wyremontowano także kaplice w 25 wioskach należących do misji. W latach 2005-06 w wiosce Akok Maka ksiądz Ryszard wybudował nowy kościół pw. Podwyższenia Krzyża, który został konsekrowany w marcu 2006 roku przez Nuncjusza Apostolskiego w Kamerunie. W trzech innych wioskach powstały nowe kościoły: w Zoguela - pod wezwaniem św. Siostry Faustyny, w Makok - pw. Jezusa Króla Męczenników, a ostatnio w Ngulemakong pw. Błogosławionego Ojca Stanisława Papczyńskiego, założyciela Księży Marianów.

Od kilku miesięcy ksiądz Ryszard Górowski pełni w Rzymie obowiązki Promotora Generalnego Misji. Przedstawione zdjęcia zostały wykonane przy budowie kościoła w Akok-Maka, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Atok, kaplicy zakonnej dla zgromadzenia francuskich Sióstr w Doume.

Nota biograficzna ks. Ryszarda Górowskiego została opracowana na podstawie listów z Rwandy „Znam twoje czyny” . Wydawnictwo Sekretariatu Misyjnego Księży Marianów w Warszawie 1999 r.

 

 

Budowa kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Akok Maka

 

Noel 2004

 

Poświęcenie kaplicy w Doumé

 

Parafia p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy © 2023.  Wszystkie prawa zastrzeżone.