Fundacja
Centrum ks. Jędrzeja Kitowicza
97-220 Rzeczyca,
ul. ks. Jędrzeja Kitowicza 17
tel.: (+48) 44 710 51 25
e-mail: fundacja@kitowicz.pl
KRS: 0000623207

Konto bankowe Fundacji:

Bank PKO SA
03 1240 1545 1111 0011 3025 9111

 

2023 IX-XII dawna organistówka,
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego oraz logotypu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Rzeczyca, powstające muzeum ks. Jędrzeja Kitowicza - prace budowlano-wykończeniowe przy organistówce - etap II

  • koszt zadania 188.583,19 zł
  • dofinansowanie z MKiDN 150.000,00 zł

23.08.2023 r.


 

2021, Rzeczyca, dawna organistówka:

prace budowlane cokołu, wykończenie elewacji, podest wejściowy
- etap VI – dofinansowano ze środków budżetu państwa w kwocie

  • 85 000,00 zł w ramach programu „Ochrona zabytków”
  • oraz ze środków powiatu tomaszowskiego w kwocie 14 000,00

Zadanie polega na wykonaniu prac przy cokole na froncie,
odtworzeniu otworu wejściowego, wykończeniu i wzmocnieniu wejścia.

Obsługę dotacji zapewnia:
ORDO sp. z o.o.

Rzeczyca, powstające muzeum ks. Jędrzeja Kitowicza – prace budowlano -wykończeniowe przy organistówce:

  • wykonanie ścianek działowych wraz z izolacjami cieplnymi, przeciwwilgociowymi i przeciwdźwiękowymi,
  • montaż instalacji ogrzewania i chłodzenia,
  • montaż instalacji wentylacji.

Dofinansowano w kwocie 190.000,00 zł. (słownie sto dziewięćdziesiąt tysięcy zł.) ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Umowa z dnia 21.07.2022 r.


Witaj, Matko Pana,
Dziewico Maryjo, Królowo Różańca, Madonno Rzeczycka!
Błogosławiona Jesteś między niewiastami!
Ty jesteś obrazem Kościoła napełnionego blaskiem paschalnego światła.
Ty jesteś dumą naszego ludu i znakiem zwycięstwa nad złem.
Obietnico miłosiernej miłości Ojca,
Nauczycielko głoszenia Dobrej Nowiny,
Znaku płonącego ognia Ducha Świętego!
które Ojciec objawia maluczkim.
Okaż nam siłę Twej matczynej opieki.
Niech Twoje Niepokalane Serce,
będzie ucieczką grzeszników
i drogą, która prowadzi do Boga.
O, Madonno Rzeczycka
Zjednoczeni z braćmi i siostrami w wierze, nadziei i miłości,
Tobie się oddajemy.
Zjednoczeni z braćmi i siostrami, przez Ciebie, Bogu się poświęcamy.
Zanurzeni w blasku światła, które z Twoich rąk wypływa,
oddajemy cześć Bogu na wieki wieków.
Amen.


"Zagospodarowanie terenu wokół Kościoła
p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy"
dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Wyszukaj

Licznik odwiedzin

1.png0.png7.png6.png5.png3.png7.png
Dzisiaj27
Wczoraj377
Ostatni tydzień1367
Ostatni miesiąc13650
Wszystkie1076537

1
odwiedzających na stronie

czwartek, 30, maj 2024 02:27

Koncert z okazji 11 listopada 2013

W związku z licznymi słowami uznania kierowanymi do Proboszcza Parafii w Rzeczycy p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dotyczącymi Koncertu Alicji Majewskiej, Włodzimierza Korcza oraz Strzyżowskiego Chóru Kameralnego, pragnę jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim, którzy mnie wsparli w organizacji tego wielkiego wydarzenia. Przede wszystkim dziękuję Parafianom za liczną obecność na koncercie, za fantastyczne przyjęcie artystów, za wsparcie techniczne i finansowe tego przedsięwzięcia oraz za ciepłe i miłe słowa adresowane do organizatora. Jestem przekonany, że mimo pewnych niedogodności, braku miejsc siedzących, koncert ten pozostanie na długo w naszej pamięci i w naszych sercach, ze względu na ogrom doznań i przeżyć w obcowaniu z wielką sztuką w wykonaniu wielkich artystów.

Chciałbym zacytować słowa Włodzimierza Korcza, który w wywiadzie udzielonym dla Gościa Niedzielnego po koncercie w Rzeczycy tak powiedział:

 

„Wyjeżdżamy stąd bardzo szczęśliwi. Jesteśmy wzruszeni tutejszą publicznością, która reagowała w sposób rewelacyjny. Czułem się szczęśliwy, słuchając, jak śpiewa Alicja i chór. Robiłem wszystko, aby za bardzo od nich nie odstawać. Oni byli fantastyczni. A tym, co mnie cieszy najbardziej, jest fakt, iż będąc tu, odczułem, że słuchający mnie ludzie są osobami rozumiejącymi, czym jest patriotyzm. Czułem, że słuchający tych pieśni głęboko czuli polskość, że patriotyzm jest dla nich czymś ważnym i nie jest budowany kosztem upadlania innych.”  Te słowa wielkiego kompozytora napawają nas wszystkich dumą i wzruszeniem.

Niestety, jak zawsze przy tego typu sytuacjach, oprócz entuzjazmu pojawiają się krytyczne uwagi pod moim adresem, głównie dotyczące braku udziału władz Gminy Rzeczyca w tym wspaniałym wydarzeniu. Przyjmuję je z pokorą, bo być może nie zadowoliłem oczekiwań wszystkich osób. Niemniej winien jestem przedstawić parafianom fakty, które pozwolą wyrobić sobie właściwy pogląd dotyczący tej sprawy.

Otóż pragnę wszystkim wyjaśnić, iż zgodnie z dotychczas stosowaną przeze mnie praktyką w pierwszej kolejności, zaraz po uzyskaniu informacji potwierdzającej, że koncert Pani Alicji Majewskiej może odbyć się u nas i że będzie miał on charakter patriotyczny, związany z obchodami Święta Niepodległości, osobiście Wójtowi Gminy Rzeczyca – Panu Markowi Kaźmierczykowi przedstawiłem propozycję wspólnego zorganizowania tego koncertu. W odpowiedzi na moją inicjatywę, Wójt stwierdził, że przekaże tę sprawę Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury, który skontaktuje się ze mną. Tak też się stało, niemniej Pan Dyrektor poinformował mnie, że w budżecie GOK-u posiada na organizację Święta Niepodległości jedynie kwotę 500 zł i z tego musi zakupić kwiaty pod pomnik oraz słodycze dla młodzieży z orkiestry. Zrozumiałem, że muszę radzić sobie sam.

W tej sytuacji zwróciłem się do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie moja propozycja spotkała się z aprobatą oraz do innych instytucji, firm i podmiotów gospodarczych, które także udzieliły mi wsparcia. Ponadto wiele osób prywatnych również postanowiło wesprzeć organizację koncertu finansowo oraz poświęciło swój czas na obsługę i prace techniczne. W ten oto sposób moim osobistym staraniem oraz przy udziale, pomocy i dobrej woli wielu innych osób udało się zrealizować to wielkie wydarzenie, w którym każdy mógł uczestniczyć i każdy był mile widziany.

Jestem usatysfakcjonowany tym, że Pan wójt Kaźmierczyk skorzystał z mojego zaproszenia i był obecny na Mszy św. za Ojczyznę i koncercie. Dziękuję również Panu Przewodniczącemu Wojciechowi Szopie za udział w koncercie i wydelegowanie pocztu sztandarowego Rady Gminy oraz licznie przybyłym radnym. Do uświetnienia koncertu przyczyniły się również delegacje i poczty sztandarowe naszych szkół, Ochotniczych Straży Pożarnych i wspaniale prezentująca się Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Słowa podziękowań należą się naszemu chórowi parafialnemu, organiście, Panu kościelnemu i Pani Katarzynie Chaber.

Niechaj pod skrzydłami Ducha Świętego i z roztropnością każdy zechce rozważyć jak dużo dobra dzięki temu koncertowi wylało się dla Parafii Rzeczyca oraz całej naszej gminy zanim postanowi to dobro kwestionować jakimiś niepotrzebnymi insynuacjami.

Szczęść Wam Boże!

Ks. Henryk Linarcik – Proboszcz Parafii w Rzeczycy

Rzeczyca, 14 listopada 2013 r.

 

Parafia p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy © 2024.  Wszystkie prawa zastrzeżone.